SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu, Radyasyon Onkolojisi bölümleri, iyonizan radyasyon kullanarak radyasyonun kansere etkilerini, tümörlerin davranışlarını inceleyen ve bu alanda araştırma ve uygulama yapan birimdir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Radyasyon Onkolojisi Medikal Cihazlar

TRUBEAM

Truebeam, radyoterapi tedavisinde kullanılan lineer hızlandırıcı cihazdır. TrueBeam; IGRT eşliğinde IMRT, Rapidarc, SRS ve SRT olmak üzere dört ayrı radyoterapi tekniği kullanır. Radyoterapi tedavisinde kullanılan cihazların tüm özellikleri TrueBeam'de toplanır. Tüm vücuttaki küçük hacimli veya riskli organlara komşu olan tümörlerin tedavisinde tercih edilir.

TrueBeam, solunum takibi gerektiren akciğer, karaciğer, meme gibi organlardaki tümörlerin radyoterapisinde kullanılır. Işınlama, solunum hareketi izlenerek yapılabildiği için tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebilir. Yüksek görüntü kalitesi sayesinde doğru pozisyon ile ışının doğru yere verilmesi mümkün olur. TrueBeam ile tedavi boyunca uygulamanın doğruluğu saniye aralıklı olarak kontrol edilebilir. Böylece hastanın planlandığı şekilde tedavi görmesi sağlanır. Ayrıca hedefin merkezine odaklanması ve çok hızlı ışınlama özelliği ile radyoterapi süresini kısaltan TrueBeam, ışınlama esnasında sağlam dokuların zarar görmesini de engeller. 

TRILOGY

İçinde IMRT, Rapidarc, SRT/SRC ve IGRT olmak üzere 4 ayrı radyoterapi yöntemi bulunan bir Lineer Hızlandırıcı (LINAC) olan Trilogy, hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılıyor. IGRT ile görüntü kılavuzluğunda radyoterapi yapılabiliyor. IMRT ile yoğunluk ayarlı ışınlama gerçekleştiriliyor. Böylece tedavi alanlarındaki radyasyonun yoğunluğu ayarlanarak istenen doz dağılımı, ideale yakın oluyor. Tümöre yüksek dozlar uygulanırken, sağlıklı dokular maksimum oranda korunabiliyor. SRT/SRC; teknolojisi ile de noktasal ışınlama uygulanıyor. Bu yöntem ile milimetrik düzeydeki çok küçük tümörlere noktasal ışınlama yapılabiliyor. Bu sayede tümöre yüksek dozda ışın verilirken çevresindeki normal dokunun daha az ışın alması sağlanıyor. 

GAMMA KNIFE

Beyin tümörlerinin cerrahi işleme gerek kalmaksızın tedavisi için kullanılan Gamma Knife, denenmiş ve başarısı bilimsel olarak ispatlanmış bir radyocerrahi tekniği. Gamma Knife ile beyin tümörleri, hassas ve riskli cerrahi işleme gerek kalmaksızın, kansız ve hızlı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Genel anestezinin uygulanmadığı Gamma Knife tedavisi, birkaç saat içinde tamamlanıyor ve hastaların çoğu genellikle aynı gün evlerine dönebiliyor.

CYBERKNIFE

Uzay neşteri olarak tanımlanan CyberKnife, tüm vücutta milimetrik doğrulukla kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyocerrahi sistemi. Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak, beyin ve vücuttaki tüm kanserli bölgeler yüksek dozlarla tedavi edilebiliyor. Tedavi sırasında normal dokular, radyasyonunun etkilerinden maksimum oranda korunabiliyor.

BRAKİTERAPİ

Brakiterapi yöntemi; eksternal (harici) radyoterapinin öncesinde veya ardından tümörün aldığı dozu yükselterek hastalığın lokal kontrolünü artırmak amacı ile kullanılan bir yöntem. Ancak durumu uygun olan hastalarda tek başına küretaj olarak da uygulanabiliyor. Brakiterapide radyoaktif kaynaklar, tümör ve hedef dokular içine özgün yöntemlerle yerleştirilerek uygulanıyor, böylece dozun kaynak etrafında sınırlandırılması sağlanıyor.

Brakiterapi; jinekolojik tümörlerde, prostat kanserinde, baş-boyun tümörlerinde, bronş tümörlerinde, yumuşak doku sarkomları tedavisinde kullanılmaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Bölümü Doktorları


Radyasyon Onkolojisi Bölümü Hizmet Noktaları

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44


Radyasyon Onkolojisi Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu, Radyasyon Onkolojisi bölümleri içinde radyoterapi ve radyocerrahi olmak üzere iki uygulama alanı bulunmaktadır.

Radyoterapi (Işın Tedavisi)

Radyoterapi son yıllarda teknolojik olarak en hızlı gelişen alanlardan biridir. Radyasyonla, kanserli dokunun tedavi edilmesini sağlayan modern yöntemler ve teknolojinin kullanıldığı cihazlarla başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Radyoterapi Nedir?

Radyoterapi; kanserli dokunun veya bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinin radyasyonla yapılması olarak tanımlanır. Bu nedenle halk arasında “radyasyon tedavisi” ve ya “ışın tedavisi” olarak da adlandırılır.

Radyoterapide kullanılan ışınlar, tedavi edilen bölgedeki kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak ya da o hücreleri öldürmek amacıyla kullanılır. Radyoterapi kanser tedavisinde sık kullanılan bir uygulamadır. Öyle ki, kanser hastalarının yüzde 60-80’inde kanser tanısı konduktan sonra en az bir kere radyoterapi ihtiyacı oluşabilir.

Tedavi Şekli Nasıl Belirlenir?

Tedavilerin şeklini etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Bunların başında; hastanın yaşı, genel sağlık durumu, teşhis edilen kanserin türü, yaygınlığı, yerleşim yeri geliyor. Tedavi kararları, birçok farklı branştan uzman doktorun hastayı birlikte görüp değerlendirmeleri (Multidisiplinler yaklaşımı) sonucu alınıyor. Her hasta için ayrı bir tanı ve tedavi süreci planlanıyor ve uygulanıyor. Çünkü kişiler aynı tip kanser hastası bile olsalar, her hastanın tedavisi, kendi koşullarına göre değerlendirilmelidir.

Tedavi Ekibi Kimlerden Oluşuyor?

Radyasyon onkolojisi uzmanı: Vücudun hangi bölgesine, ne kadar radyoterapi uygulanacağına karar veren, doktordur. Tedavi boyunca hastanın takibi, tümördeki değişikliklere bağlı olarak gerekli tedavi değişimi, hastanın yaşadığı yan etkilerin değerlendirilmesi ve tedavisinden sorumludur.

Radyasyon fizikçisi: Radyoterapinin tedavi planlaması, kalitesi ve cihazlarla ilgili teknik destek ve bakım sürecinin koordinasyonu ile güvenliğinden sorumludur. Tedavi planı ve uygulamasında radyasyon onkolojisi uzmanı ile birlikte çalışır.

Radyoterapi teknikerleri: Radyoterapi cihazlarını kullanmak üzere eğitim almış kişilerdir. Tedavi sırasında odada hasta ile birlikte bulunmazlar, ancak kumanda odasında bulunan ekran aracılığıyla; hasta ile kesintisiz iletişim halindedirler. Hastanın doğru pozisyonunun sağlanması, cihazın çalıştırılması ve tedavi esnasında değerlendirme filmlerinin çekilmesinden sorumludurlar.

Onkoloji hemşiresi: Hastanın tedavisi ve takibi süresince radyasyon onkoloğu ile birlikte hastanın en yakınında bulunan ekip üyesidir. Radyoterapinin yan etkileri, hastanın yapması ve yapmaması gerekenler gibi konularda hekim ile hasta arasında köprü görevi yaparlar. Sekreterya: Hastanın doğru yönlendirilmesi, randevuların düzenlenmesi, dosyaların oluşturulması ve bulundurulması, tedavi ücreti konusunda bilgilendirme ve hastanın sağlık güvencesinin gerektirdiği işlemlerin yapılmasından sorumludur.

Radyoterapinin Etkisi Nedir?

Radyoterapide kullanılan ışınlar, tümörlü dokuların hücre çekirdeğindeki DNA’yı etkiliyor. Hücre çekirdeğindeki DNA yeterince zarar gördüğünde ise hücreler çoğalma yeteneğini kaybediyor. Kanserli dokuda ölen hücreler yenilenmediğinde, kanserin büyümesi duruyor ve kitle küçülüyor; sonuçta, birçok tümör türü başarıyla tedavi edilebiliyor. Radyoterapi seansı sırasında verilen yüksek dozdaki radyasyon, hücreleri öldürüyor veya çoğalmalarını engelliyor. Tümör hücreleri birçok normal hücreden daha hızlı bölündüklerinden radyoterapi bu hücreleri yüksek oranda öldürüyor. Normal hücreler de radyoterapiden belli ölçüde etkilense de tümör hücrelerinde olmayan özel onarım mekanizmalarıyla bu etkiden kısa sürede kurtulabiliyorlar.

Radyoterapi Uygulamaları Nelerdir?

Radyoterapi son yıllarda teknolojik olarak en hızlı gelişen alanlardan biri. Günümüzde kanser tedavisinde ön plana çıkan gelişmiş ülkelerde, geçmişte kullanılan Cobalt-60 cihazı yerini, lineer hızlandırıcı cihazlara bıraktı. Acıbadem Sağlık Grubu da günümüz tıbbının modern ve teknolojik yöntemlerini kullanıyor. Bu haliyle, hastasına her türlü radyoterapi olanağını sunabiliyor. Tedavinin verimini artıran 2 uygulama ön plana çıkıyor: Birincisi; normal dokuların etkileneceği ışın dozunun minimumda tutulduğu, tümör dokusunun en yüksek dozda ışınlandığı üç boyutlu radyoterapi. İkincisi ise; ışın yoğunluğunun ayarlandığı sistemler.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44